PREZENTARE PRODUSE DESTINATE MOTOARELOR CU ARDERE INTERNA CE UTILIZEAZA COMBUSTIBILI FOSILI LICHIZI (BENZINA, MOTORINA, GPL ȘI PACURA).

ADIOZ este principalul furnizor de astfel de produse pe piața din China și Rusia și se afla într-o extindere rapida și pe alte piețe (în special S.U.A. și Europa).

Gama de aditivi realizati de Întreprinderea de Cercetare Științifică și Producție „ADIOZ” din Kiev, Ucraina a fost concepută inițial pentru aplicații speciale, în principal militare, (primele produse fiind realizate la sfârșitul anilor 60, continuate ca dezvoltare de ÎCȘP „ADIOZ” începând cu anul 1991) urmând ca pe măsură ce produsele erau dezvoltate și complet testate să fie utilizate și în alte domenii de activitate: transport maritim, feroviar, rutier, precum și în cadrul marilor consumatori de combustibili fosili aflați în diverse stări de agregare, precum: centrale termoelectrice și combinate chimice.

Produsele sunt certificate de instituții de stat și laboratoare de verificare independente pentru diverse domenii de activitate (transport, militar, medical, industria energetică și chimică).

Produsele sunt realizate cu ajutorul Nanotehnologiilor Inovative de Economisire a Carburanților   (NTIEC), iar prin experimentare intensiva s-a obținut o gamă de combinații ideale și de tratamente termice și magnetice optime, în vederea atribuirii unor caracteristici reologice și nu numai, ideale pentru îmbunătățirea arderii (în cazul celor pentru combustibili), respectiv pentru îmbunătățirea rezistenței peliculei de ulei la temperaturi extreme și la forțe de apăsare foarte ridicate (în cazul celor destinate uleiurilor).

Produsele  destinate  motoarelor  cu  ardere  internă,  aflate  în  acest  moment  la  a  8-a generație pe linie de dezvoltare și îmbunătățire a proprietăților, sunt denumite în general ANAMEGATORI și sunt clasificate după cum urmează:

  1. ANAMEGATORI pentru combustibil fosil lichid (benzina, motorina, GPL și păcura): ADIZOL T4 și ADIZOL T6 – catalizatori de ardere multifuncționali cu rol în îmbunătățirea arderii, deci reducerea consumului, reducerea emisiilor poluante și curățarea rezervoarelor de stocare și a întregului sistem de alimentare.
  1. II. ANAMEGATORI pentru ulei: OZEROL SUPER GOLD MP-8, OZEROL DIAMOND MP-10 și în curs de dezvoltare OZEROL PLATINUM – soluții cu rol de stabilizare a aditivilor deja existenți în ulei și a îmbunătățirii caracteristicilor protectoare a peliculei de ulei în cazul componentelor aflate în mișcare și supuse diverselor tipuri de uzură (frecare, coroziune).
  1. ANAMEGATORII pentru combustibil lichid, ADIZOL T-4 și ADIZOL T-6 sunt realizați cu ajutorul unei   nanotehnologii,   iar   tratamentele   magnetice   și   termice   specifice   permit modificarea caracteristicilor reologice ale substanțelor lichide componente (substanțe organice, în principal din clasa alcoolilor), caracteristici ce sunt, la rândul lor transmise și combustibililor cu care intră în contact. Aceste modificări nu se refera la modificarea caracteristicilor fizice sau a compoziției chimice ale carburanților.

ANAMEGATORII sunt CATALIZATORI DE ARDERE MULTIFUNCTIONALI, nu sunt aditivi  de  ardere,  deoarece  nu  modifica  cifra  octanică  în  cazul  benzinei,  respectiv  pe  cea cetanică în cazul motorinei.

Efecte principale ale utilizării ANAMEGATORILOR ADIZOL T-4 și T-6:

I.1. Îmbunătățirea randamentului arderii și obținerea de economii substanțiale

În momentul în care începe arderea, ANAMEGATORII eliberează grupări de HO (hidroxid), grupări caracterizate printr-o reactivitate crescută (radicali reactivi). Ținând cont de faptul că viteza de desfășurare a unei reacții de ardere (conform teoriei cinetice a arderii) este direct proporțională cu numărul ciocnirilor dintre moleculele activate, care participă la reacție, în unitatea de timp, iar pentru motoare sunt caracteristice reacțiile înlănțuite cu lanțuri ramificate, prin eliberarea de către ANAMEGATORII ADIZOL T4 și ADIZOL T6 în cadrul combustibilului, de grupări HO, crește în progresie geometrică viteza reacțiilor înlănțuite de ardere ce se produc la ciocnirea dintre grupările HO (ce acționează ca și “centre de ardere”) cu lanțurile de molecule de combustibil.

Întrucât legăturile covalente C-C și C-H existente în hidrocarburi sunt legături puternice pentru ca gradul de întrepătrundere a orbitalilor atomici este mare, se formează lanțuri și catene ce nu permit reacția oxigenului cu toți atomii de H și C și, deci și o ardere incompletă, ceea ce conduce la un consum ridicat, o putere mica a motorului, raportată la consumul și la emisiile poluante ridicate.

ANAMEGATORII ADIZOL T-4 și T-6 conduc la o “rearanjare” a catenelor/lanțurilor de hidrocarburi ale carburanților rezultând un acces net superior al oxigenului la un număr mult mai mare de atomi de C și de H, astfel încât are loc o reacție de combustie net superioară.

Propagarea stabilă și rapidă a flăcării este posibilă întrucât fluxul de căldura și de elemente reactive din zona reacțiilor  chimice  aduce  succesiv  și cu viteza ridicată, straturile  adiacente din  zona  de  preîncălzire  în  starea  în  care  se declanșează aprinderea.

Caracterul inovator al catalizatorilor de ardere ADIZOL T-4 și T-6 este dat de valorile ridicate ale refracției molare (de min 5 x 10-5  m3/mol) influențând astfel pozitiv crearea unei atmosfere ionizate stabile, cu polarizarea moleculelor componentelor în jurul ionilor componentului de baza al catalizatorului de ardere. În acest fel are loc acumularea rapidă pe durata arderii a excesului de ioni negativi în camera de ardere, atât pe suprafața internă a cilindrului,  cât  și pe  cea  a  capului pistonului,  ceea  ce  creează  respingere  electrostatică  în direcția de deplasare a pistonului. Acest lucru conduce la creșterea volumului și energia potențială se transformă în energie cinetică și la efectuarea de lucru mecanic suplimentar, deci și la creșterea eficienței motoarelor cu ardere internă (MAS și MAC).

Ca urmare a acestui proces de creștere a randamentului arderii și, deci și de creștere a randamentului de funcționare a motoarelor cu ardere interna, se obțin economii reale de: 6-12% (maxim 17% atins) în cazul motoarelor pe benzina și de 8-23% (maxim 35% atins) în cazul motoarelor pe motorina. Plaja de variație a reducerii consumului este destul de mare, deoarece depinde de o multitudine de factori precum capacitatea cilindrica, gradul de uzura al motorului, eficienta acestuia, etc.

Randamentul   motoarelor   creste   prin   utilizarea   ANAMEGATORILOR,   în   cazul motoarelor pe benzina de ex de la 42% la 47%, iar în cazul celor Diesel de la 54% la 63%.

  1. 2. Reducerea substanțială a emisiilor poluante și a opacității gazelor de eșapament

Datorita îmbunătățirii randamentului arderii, a reacției de ardere a C, H și S, se reduc foarte mult moleculele arse parțial, (de ex, CO se degajă datorită moleculelor nearse de combustibil, iar ca urmare a arderii se degajă doar CO2), deci și emisiile poluante aferente arderii,  în  general  de  5-20  ori  față  de  utilizarea  combustibililor  fără  ANAMEGATORII ADIZOL T4 și T6, după cum urmează:

-CO: reducere medie de 56% (reducerea maxima obținută a fost cea de 20 ori de la concentrații de 2,0/2,8% la 0,1/0,15%, în cazul unor motoare cu eficienta redusa);

-HC (total): reducere de minim 27% (reducerea maxima obținută a fost cea de 18 ori de la concentrații de 1200/850% la 65%30%, în cazul unor motoare cu eficienta redusa).

În cazul testelor efectuate de TÜV NORD Mobilität, Hanovra, Germania în anul 2012, pe un BMW 320d, deci pe un motor etalon de eficienta din punct de vedere al randamentului și a reținerii emisiilor poluante, s-au obținut următoarele reduceri, după parcurgerea a 4800 km (eficienta maxima a utilizării ANAMEGATORILOR ADIZOL T4 și T6 începe de la 5500 km):

-HC: reducere de 43,57% (de la 66,1 mg/km la 37,3 mg/km)

-NMHC: reducere de 47,39% (de la 55,7 mg/km la 26,4 mg/km)

-CO: reducere de 41,62% (de la 510 mg/km la 297,7 mg/km)

De asemenea sunt reduse foarte mult și celelalte emisii poluante CO2, H2S, NOx, PM, SO2, THC.

Opacitatea gazelor de eșapament în cazul motoarelor Diesel, datorită arderii mult mai complete a combustibilului (se reduce cantitatea de particule de carbon) este redusă de 6-19 ori (în general de 11-12 ori, de ex de la 44,0/56,0% la 4,0/4,6%)

I.3.   Creșterea   puterii   motorului   (măsurată   „la   roata”)   și   reducerea   temperaturii   de

funcționare a motorului și a timpului de încălzire a acestuia.

Datorită  faptului  că  se  creează  o  accentuare  a  turbulenței  amestecului  de  gaze  în cilindru, și o viteză mărită de propagare a flăcării, rezultă o ardere mult mai completă, în special în perioada a doua a arderii (numită și perioada principală de ardere, de la formarea nucleului de flacără până când flacăra atinge pereții cilindrului), pe de o parte crește lucrul mecanic creat, deci și puterea crește (cu 18-40% ), iar, de asemenea, prima perioadă a arderii (perioada de formare a nucleului de flacără) se va reduce, deci și timpii de accelerare necesari se vor reduce, mașina simțindu-se mai ușoară, mai „sprintenă”.

Prin  adăugarea  ANAMEGATORILOR  ADIZOL  T-4  și  T-6  în  combustibil,  crește eficienta energetică a motorului, se reduce timpul de încălzire a acestuia (deranjantă în special în cazul motoarelor cu aprindere prin compresie în perioada rece a anului sau în cazul drumurilor scurte prin oraș), deci motorul va funcționa în parametri optimi mai repede și, de asemenea, se reduce temperatura de lucru în cadrul cilindrilor (datorită eliminării calaminei care creează altfel nuclee adiționale de aprindere, în afara ciclului normal de funcționare a motorului și datorită turbulenței ridicate a  amestecului,  ceea ce  conduce la omogenizarea rapidă a sa și la reducerea presiunilor și temperaturilor necesare pentru autoaprindere), deci, uzura motorului este redusă substanțial, ceea ce înseamnă o durată de exploatare crescută a acestuia (se reduce uzura de 1,5 – 2 ori).

I.4. Creșterea duratei de viață a sistemelor de reducere a emisiilor poluante

Grație reducerii substanțiale a creării funinginii (ce apare în special în perioadele 3 și 4 ale arderii: arderea difuzivă și post arderea) prin oxigenarea suplimentară a combustibilului, crește durata de viață a catalizatoarelor (în cazul motoarelor pe benzina) și a catalizatoarelor sau a filtrelor de particule (pentru motoarele Diesel) cu 20-40%.

Acest lucru reduce mult cheltuielile de întreținere în special în cazul motoarelor Diesel, dotate cu filtre de particule performante, unele funcționând cu aditivi pe baza de oxid de ceriu, care  însa  se  depun  pe  suprafața  interioară  a  carcasei  filtrului,  conducând  la  necesitatea înlocuirii costisitoare a acestuia.

I.5. Curățarea sistemului de alimentare cu combustibil și omogenizarea calității combustibilului (asimilarea apei existente în combustibil și utilizarea acesteia ca și catalizator suplimentar de ardere)

Catalizatorii de ardere ADIZOL T-4 și ADIZOL T-6 sunt substanțe din clasa tensidelor (tensioactive) și, deci, prezintă caracteristici accentuate de curățare și dispersie, creând un strat dielectric (strat dublu electrochimic) pe suprafețele metalice, încărcând cu aceeași sarcina (+) atât suprafețele metalice ale componentelor sistemului de alimentare, cât și stratul de combustibil,  reziduurile  depuse  și  stratul  de  combustibil  aflat  în  contact  cu  suprafețele metalice, astfel încât acestea se vor respinge reciproc, asigurând înlăturarea reziduurilor și prevenind depunerea ulterioară a acestora (pelicula protectoare se menține timp de 10-14 zile după încetarea utilizării catalizatorilor de ardere ADIZOL T-4 și T-6).

Un  aspect  important este  modul  în  care  acționează  ADIZOL  T-4  și T-6  în  vederea înlăturării reziduurilor și anume treptat, nu ca un solvent obișnuit / aditiv de curățare obișnuit, astfel încât reziduurile depuse nu vor crea probleme de blocare/colmatare.

S-a  observat  ca  filtrele  de  motorină  înlocuite  sunt  mult  mai  curate  decât  în  mod obișnuit, în condițiile în care inclusiv reziduurile depuse sunt eliminate chiar și de pe fundul rezervorului (motorul va funcționa la fel de bine chiar și cu ultimii litri din rezervor).

Curățarea suprafețelor metalice se face până la nivel de luciu metalic, fără a le coroda.

O alta proprietate a  substanțelor  tensioactive este reducerea tensiunii superficiale a moleculelor de combustibil, permițând combinarea („îmbrăcarea”) acestora cu cele de apă existente  în  combustibil,  de  unde  rezultă  doua  beneficii:  pe  de  o  parte  transformând reziduurile în emulsii gelatinoase, asigură și trecerea mai ușoară și treptată a acestora prin filtrele de retenție, evitând colmatarea acestora, iar pe de alta parte, în timpul arderii prin descompunerea  moleculelor  de  apa  în  oxigen  și  particule  hidroxid,  conduce  la  creșterea majora a randamentului de ardere.

De asemenea, se reduce ancrasarea (depunerea de reziduuri) pe suprafața pistonului și a cămășii cilindrului și astfel încât coeficientul total de stare a suprafeței camerei de ardere se reduce de la 6,5 unități la 1,3 – 1,4 unități.

I.6. Crearea unei pelicule protectoare la nivelul tuturor suprafețelor metalice, cu care intră în contact și readucerea componentelor din cauciuc la nivelul inițial de elasticitate (sau îmbunătățirea considerabilă a elasticității)

Aceste  substanțe,  ANAMEGATORII ADIZOL  T4  și T6  imprimă  un  câmp  magnetic bipolar puternic tuturor substanțelor (combustibili) și suprafețelor (metalice) cu care intra în contact, creând pelicule rezistente la sarcini de uzură prin frecare specifică pieselor aflate în mișcare și contact unele cu altele, la temperaturi ridicate, la presiuni înalte și chiar și la atacul chimic ale unor impurități.

Pelicula creată, se păstrează pe suprafețele metalice chiar și după oprirea motorului și pe durata inițială de funcționare, când majoritatea uzurii motorului are loc (pana la 75%), protejând astfel foarte eficient componentele acestuia.

Suprafețele de cauciuc sunt de asemenea curățate de impurități și reziduuri depuse, și își recapătă elasticitatea inițiala, precum și fiind protejate de „îmbătrânirea” prematură.

I.7. Alte efecte benefice

I.7.1. Se reduce vâscozitatea cinematica a combustiilor, lucru care este important mai ales în cazul celor cu vâscozitate ridicată (motorina), sau de calitate inferioară (păcura), astfel încât curgerea acestora să se realizeze mult mai ușor. În cazul rezervoarelor mari de depozitare, acest aspect este important mai ales pe perioadele cu temperaturi scăzute, fiind mai ușor de transportat prin conducte (în cazul în care este necesara încălzirea, temperatura de încălzire se reduce de la cca 60°C la 45°C.

De asemenea se reduce vâscozitatea  motorinei pe durata perioadelor cu temperaturi reci, datorita reducerii dimensiunilor cristalelor de parafina, care tind să blocheze sistemul de alimentare, astfel încât se va porni mai ușor, injectoarele fiind mult mai ușor alimentate.

I.7.2. Modificând entropia și entalpia sistemului în sensul reducerii valorilor fluctuațiilor acestora, conduce la obținerea unui sistem termodinamic cât mai stabil, cât mai apropiat de starea de echilibru.

I.7.3. Se reduc vibrațiile și zgomotul in timpul funcționării motoarelor, datorită îmbunătățirii amestecului carburant, a combustiei și a reducerii sarcinilor chimice, termice și dinamice.

I.7.4. Motorul funcționează mai rotund, mai stabil începând cu rotații mai scăzute (se reduce

rotația minimă de stabilitate a arborelui cotit).

I.7.5. La depozitarea combustibililor lichizi, datorita formării unei soluții semicoloidale prin adăugarea substanțelor ADIZOL T-4 și ADIZOL T-6, aceștia se păstrează foarte bine pe durate lungi de timp, întrucât ADIZOL T-4 și ADIZOL T-6 blochează chimic tendințele naturale de dezintegrare, împiedicând oxidarea și polimerizarea lor.

I.7.6. Datorită curățării bujiilor, a scaunelor supapelor și a inelelor de etanșare a cilindrilor, precum și a creării unei pelicule ce reduce jocul mărit dintre componente în cazul motoarelor uzate se obțin o serie de beneficii, precum:

– reducerea/eliminarea combustibilului introdus anormal datorita jocului între supape și scaunele de așezare ale acestora, deci o reducere a consumului, o reducere a combustibilului eliminat nears;

– reducerea/eliminarea arderii anormale, atât a arderii cu detonații anormale, cât și a arderii cu aprinderi secundare;

– creșterea compresiei motorului;

– reducerea/eliminarea impurificării uleiului cu combustibil, în special în perioada rece de funcționare a motorului, aspect ce conduce la creșterea acidității uleiului și la pierderea calităților protectoare și termoconductoare a acestuia.

  1. ANAMEGATORI pentru ulei: OZEROL SUPER GOLD MP-8, OZEROL DIAMOND MP-10 și în dezvoltare OZEROL PLATINUM

Efecte ale utilizării substanțelor multifuncționale MP-8 și MP-10:

Se utilizează ANAMEGATORII OZEROL MP8 și MP10, produse în concordanță cu cerințele specificațiilor tehnice de producție TY Y16283425.002-98 și TY Y 16283425.004-99, conferind următoarele efecte benefice:

II.1- creșterea puterii motorului și a compresiei

Puterea motorului creste cu 10-15%, în funcție de gradul de uzură al acestuia, datorită creării unei pelicule fine și rezistente la frecare și la temperaturi înalte, ceea ce conduce la creșterea compresiei motorului (curăța inelele de etanșare ale cilindrului, pelicula reduce jocul dintre pistoane și cămășile cilindrilor aferenți), curățarea „oglinzii” pistoanelor și reducerea generală a forței de frecare.

Creșterea compresiei se datorează și „astupării” golurilor rezultate în urma uzurii la nivelul cilindrilor și a scaunelor supapelor, efectul fiind cu atât mai vizibil, cu cât este mai mare uzura motorului.

II.2. Crearea unei pelicule (unui film de ulei îmbunătățit cu MP-8/MP-10) foarte rezistente

– ANAMEGATORII MP-8 și MP-10 sunt de asemenea, substanțe tensioactive, ce creează la nivelul suprafețelor metalice cu care vin în contact, straturi ionice duble, ce încarcă cu sarcini de aceeași polaritate atât suprafețele metalice, cât și pelicula de ulei căreia i s-a adăugat MP-8/MP-10, astfel încât se creează forțe de respingere ce reduc frecarea. Datorită modului de obținere a substanțelor MP-8/MP-10 și anume prin nanotehnologie, particulele foarte mici, ce stau la baza acestora, acționează ca niște „micro-rulmenți” transformând frecarea la alunecare cu frecarea la rostogolire, reducând-o astfel de 10-100 ori.

Datorită faptului că pelicula creată rezistă foarte bine la temperaturi ridicate și la compresiune, piesele aflate în mișcare vor fi protejate chiar din primele momente de funcționare ale motorului, deci atunci când majoritatea uzurii are loc.

Practic se protejează piesele aflate în mișcare și în contact unele cu altele atât împotriva acțiunii distructive a frecării dinamice, cât și împotriva frecării statice, pelicula formată conducând la obținerea unei frecări prin rostogolire + frecare fluidă, întrucât stratul de fluid rămâne permanent între suprafețele de contact.

II.3. Reducerea consumului de combustibil

– ca urmare a existentei acestei pelicule și a efectelor menționate mai sus, crescând compresia și reducându-se forțele de frecare, este redus și consumul de combustibil, cu 3-5%.

II.4. Reducerea nivelului de impurificare a uleiului

– de asemenea, pelicula creata reduce considerabil impurificarea uleiului din baie cu carburant și reziduuri.

II.5. Funcționarea mai stabila și mai silențioasă a motorului

– motorul funcționează mult mai silențios și mai stabil, inclusiv la turații mici.

II.6. Efect puternic de curățare

– se reda flexibilitatea pieselor din cauciuc datorită curățării acestora.

– efect detergent și de dispersare, componentele motorului fiind curățate în cea mai mare parte încă de la prima aplicare (iar complet după a doua aplicare, împreună cu schimbarea uleiului), se reduce zgomotul de funcționare a motorului, curățându-se până la nivel de luciu metalic toate suprafețele metalice, inclusiv ale tacheților, culbutorilor,   supapelor și scaunelor de așezare ale acestora.

De  asemenea,  tot   datorită  curățării  suprafețelor   din  materiale  nemetalice,  se  redă   și flexibilitatea componentelor din cauciuc

II.7.  Îmbunătățirea  suplimentară  a  arderii  (suplimentar  față  de  efectul  catalizatorilor

ADIZOL T-4 sau ADIZOL T-6)

– în condiții normale de funcționare, o cantitate mica de ulei pătrunde în mod inevitabil în camera de ardere, care, deși în cantitate foarte mica, fiindu-i adăugat MP-8 sau MP-10 îmbunătățește arderea, funcționând ca și catalizator suplimentar de ardere și de asemenea curăță camera de ardere și pistoanele, reducând arderea anormală rezultată ca urmare a aprinderilor  adiționale  a  reziduurilor  depuse  (ce  se  aprind la  temperaturi mai mici decât combustibilul conducând la crearea unor nuclee suplimentare de ardere, cu aprindere anterioară momentului optim).

II.8. Reducerea emisiilor poluante

– reducerea considerabila a noxelor (de cca 2-3 ori)

II.9.  Creșterea  duratei  de  utilizare  a  uleiului  (prelungirea  intervalului  de  înlocuire  a acestuia)

– descompunerea uleiului devine de câteva ori mai lenta prin stabilizarea legăturilor chimice prezente în cadrul uleiurilor aditivate, astfel încât efectul aditivilor deja existenți în uleiuri durează  mai  mult,  crescând  intervalul  de  întreținere  (s-au  efectuat  teste  și  nu  au  fost identificate particule metalice în suspensie în ulei, chiar și după parcurgerea a 100 mii km cu un singur schimb). Consumul de ulei este redus, de asemenea, în general, de 2 ori, în funcție de gradul de uzura a motorului.

II.10. Alte efecte benefice:

– nu acționează asupra aditivilor de vâscozitate și de antispumare, astfel încât nu modifica clasa de încadrare a uleiurilor (monograd sau multigrad) și nu împiedica buna dezaerare a uleiului în carter.

– pornirea motorului în perioada rece se realizează mult mai repede și cu uzuri mult mai mici.

– se utilizează împreuna cu uleiurile aditivate pentru: motor, cutie de viteze, reductoare și motoreductoare.

– nu se utilizează împreună cu uleiurile neaditivate.

– DIAMOND OZEROL MP 10 se utilizează în cazul motoarelor ce funcționează cu regimuri de turații ridicate, cu sarcini mari, în regim continuu (în cazul motoarelor industriale, a echipamentelor de exploatare miniera, motoarelor navale, a locomotivelor Diesel, etc.). Pentru celelalte situații, este mai rațională utilizarea produsului SUPER GOLD OZEROL MP- 8.

1994 – Brevetare Ucraina

1995 – Brevetare Rusia nr brevet 2034905 „Comitetul federației Ruse pentru brevete și mărci inregistrate” (Rospatent)

2016 – Raport laborator RAR nr. 1506 și 1057 din 15.07.2016 efectuat la Rompetrol Quality Control Năvodari

Raport  încercări  RAR  nr.  8727A/16  din  08.08.2016  efectuat  la  Laboratorul  Încercări Emisii Poluante și Consum, Voluntari, Jud. Ilfov

Certificat conformitate și Licență  RAR nr. 4573 din 14.09.2016

Comenzi telefonice la numarul: 0737 074 009 Refuză