Raport consum maşini de erbicidat PLA MAP-3250 TT_65A9 şi PLA MAP-3250 TT_65A8

RAPORT privind efectuarea testărilor industriale a următoarelor utilaje agricole din dotarea SC Avis UkrAgro SRL, Ucraina în urma aditivării motorinei cu Anamegatorul Adizol T-6 și a uleiului de motor cu Anamegatorul pentru ulei
SUPER GOLD OZEROL MP – 8

 1. Obiectivele și volumul testelor industriale efectuate

 1.1. Testele au fost efectuate pentru a stabili modificarea consumului mediu de combustibil în timpul lucrărilor de erbicidare a terenurilor agricole, în litri pe hectar (l / ha).

1.2. A fost demonstrat efectul aditivării

 • motorinei cu Anamegatorul de combustibil Adizol T-6;
 • băii de ulei a utilajelor cu Anamegatorul pentru ulei SUPER GOLD OZEROL MP – 8.

1.3. Pe baza datelor obținute, care au fost înregistrate în mod automat de sistemul de evidență „Track control 1.48.4.2” s-a stabilit valoarea economiei carburanților la alimentarea utilajelor agricole cu motorină, ulei de motor și lubrefianți aditivați.  Pe perioada desfășurării testelor industriale au fost respectate două condiții de bază:

 • maşinile de erbicidat au executat același tip de lucrări la aceeași sarcină a motorului;
 • sistemele de alimentare ale maşinilor de erbicidat nu au fost adaptate/ reglate în vreun fel pentru motorina aditivată.

combustibil modificat.

1.4. Execuția lucrărilor a fost monitorizată în permanență de domnul Pisari Serghei Anatolievici, administratorul SC Avis UkrAgro SRL, căruia i se pot cere referințe la nr. telefon mobil + 38 067 328 9900, precum și de domnul Oleg Vladimirovici Zuiakov, Director adjunct al SC OHLAJDAIUȘIE BAȘNI PRAGA-KIEV SRL  (tel: +38 095 803 2303).

 1. Datele inițiale ale utilajelor agricole

 2.1.           Maşini de erbicidat

2.1.1.        PLA MAP-3250 TT_65A9 – nr. 1

aditivi auto pentru agricultura

2.1.2.        PLA MAP-3250 TT_65A8 – nr. 2

2.1.3.         volumul rezervorului – 250 litri;

2.1.4.       volumul uleiului de motor – 17  litri.

 • Aditivii pentru motorină și ulei

În cadrul efectuării testărilor industriale ai parametrilor tehnici s-au utilizat:

 • Aditivul pentru carburanți fosili Anamegatorul Adizol T-6;

2.2.2.       Aditivul pentru uleiul de motor și lubrefianți Anamegatorul pentru ulei SUPER GOLD OZEROL MP – 8.

 1. Rezultatele obținute în urma testărilor industriale

3.1. Prima fază – colectarea datelor privind consumul de motorină, fără utilizarea Anamegatorilor de combustibil și ulei.

 

3.1.1. Nr. 1  – maşina de erbicidat  PLA MAP-3,250 TT_65A9

Măsurătorile de control a consumului de motorină s-au efectuat cu ajutorul sistemului de evidență „Track control 1.48.4.2”, fără aditivarea carburantului,  între datele de 02.06.2015 și 12.06.2015.

Rezultatele obținute:

A fost consemnat un consum mediu de motorină pentru regimul mixt de deplasare a maşinii de erbicidat  de 0,372 l/ha.

Anexa nr. 1 (datele sistemului de evidență „Track control 1.48.4.2”)

3.1.2. Nr. 2  – maşina de erbicidat  PLA MAP-3,250 TT_65A8

Măsurătorile de control a consumului de motorină s-au efectuat cu ajutorul sistemului de evidență „Track control 1.48.4.2”, fără aditivarea carburantului,  între datele de 02.06.2015 și 12.06.2015.

Rezultatele obținute:

A fost consemnat un consum mediu de motorină pentru regimul mixt de deplasare a maşinii de erbicidat  de 0,375 l/ha.

Anexa nr. 3 (datele sistemului de evidență „Track control 1.48.4.2”)

 • A doua fază – colectarea datelor privind consumul de motorină, cu utilizarea

Anamegatorilor de combustibil și ulei.

3.2.1. Nr. 1  – maşina de erbicidat  PLA MAP-3,250 TT_65A9

Măsurătorile de control s-au efectuat  în urma aditivării:

 • motorinei cu Anamegatorul de combustibil Adizol T-6/ amestecarea aditivului cu motorina în timpul alimentării;
 • băii de ulei a utilajelor cu Anamegatorul pentru ulei SUPER GOLD OZEROL MP – 8, efectuată , între datele de 02.06.2015 și 12.06.2015.

Rezultatele obținute:

A fost consemnat un consum mediu de motorină pentru regimul mixt de deplasare a maşinii de erbicidat  de 0,325 l/ha.

Anexa nr. 2 (datele sistemului de evidență „Track control 1.48.4.2”)

La testarea utilajului agricol nr. 1  – maşina de erbicidat  PLA MAP-3,250 TT_65A9

consumul de motorină s-a redus cu 12,63%.

3.2.2. Nr. 2  – maşina de erbicidat  PLA MAP-3,250 TT_65A8

Măsurătorile de control s-au efectuat  în urma aditivării:

 • motorinei cu Anamegatorul de combustibil Adizol T-6/ amestecarea aditivului cu motorina în timpul alimentării;
 • băii de ulei a utilajelor cu Anamegatorul pentru ulei SUPER GOLD OZEROL MP – 8, efectuată , între datele de 12.06.2015 și 22.06.2015.

Rezultatele obținute:

A fost consemnat un consum mediu de motorină pentru regimul mixt de deplasare a maşinii de erbicidat  de 0,311 l/ha.

Anexa nr. 4 (datele sistemului de evidență „Track control 1.48.4.2”)

La testarea utilajului agricol nr. 2  – maşina de erbicidat  PLA MAP-3,250 TT_65A8, consumul de motorină s-a redus cu 11,54%.

CONCLUZII:

A fost fixată o reducere a reducere a consumului mediu de motorină de 12,085%

Totodată prin aplicarea anamegatorilor de carburanți și ulei s-au mai constatat următoarele efecte:

 • Reducerea fumului în gazele de eșapament;
 • Îmbunătățirea funcționării motorului. Reducerea zgomotelor și vibrațiilor.
 • Creșterea puterii motorului;
 • Absența influențelor negative asupra funcționării ansamblelor și mecanismelor motorului.

Comenzi telefonice la numarul: 0737 074 009 Refuză